ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R027869
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บุคคล/ฝึกอบรม/Training
  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่บุคคล
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ผู้ช่วยผู้จัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สระบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 25 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 164 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.62
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ย : 3.19
ปีที่จบการศึกษา : 2557
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ธันวาคม 2558 จนถึง พฤษภาคม 2560
บริษัท : บริษัท มัลโด จำกัด
ที่อยู่ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสระบุรี
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงานนิติกรรม
หน้าที่ : ดูแลสัญญาจำนองบ้านและที่ดิน ให้คำแนะนำ ประสานงานกรมที่ดิน คีย์ระบบของธนาคาร เอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 20 คำ/นาที
อังกฤษ : 15 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****