ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R027868
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ช่างคอมฯ/ช่างเทคนิคคอมฯ/Support
  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : IT Support
  network
  อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 26 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเพตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.20
ปีที่จบการศึกษา : 2558
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มกราคม 2558 จนถึง มิถุนายน 2558
บริษัท : กรุงศรีออโต้
ที่อยู่ : 2/3 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. 6.5ต. บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่ง : admin
หน้าที่ : เรียกข้อมูลออกจากระบบ แปลงไฟล์งานที่ได้ และคีย์ข้อมูล แล้วประสานงานกันบริษัทต่างๆ
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : -
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 40 คำ/นาที
อังกฤษ : 40 คำ/นาที
อื่นๆ : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

รับราชการทหาร ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 59 ถึง 1 พ.ย. 60

บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****