ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R027867
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
  งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ตรวจสอบบัญชี
  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
  บัญชี
เงินเดือนที่ต้องการ : 2,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : ฝึกงาน (Traning)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 21 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : บัญชีบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย : 3.81
ปีที่จบการศึกษา : 2462
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนร่องคำ
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 3.84
ปีที่จบการศึกษา : 2557
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน พอใช้
เกาหลี : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 25 คำ/นาที
อังกฤษ : 17 คำ/นาที
อื่นๆ : ได้รับเกียรติบัติเรียนดี
เข้าค่ายจิตอาสา สายธารปัญญาชนครั้งที่13
แสตนเชียร์และสตาร์ฟแสตนเชียร์
ติวหนังสือน้องปี 1
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****