ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R027866
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
  โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ตรวจสอบคุณภาพ
  ฝ่ายผลิต
  ผูช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ฉะเชิงเทรา
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 24 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 80 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนคร
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
สาขาวิชา : เทคโนโลยีหลังการอาหาร
เกรดเฉลี่ย : 2.04
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : นาโสกวิทยาคาร
วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 2.64
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 12 คำ/นาที
อังกฤษ : 10 คำ/นาที
อื่นๆ : 1.ฝ่านการฝึกความอดทนสามัคคีในหมู่คณะ(เป็นสตาฟเชียร์ UK 73)
2.เป็นตัวแทนไปแข่งนวัฒกรรมอาหาร ที่ไบเทคบางนา
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****