ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R016757
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
  สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Project manager
  Project Engineer
  วิศวกรผู้ออกแบบ
เงินเดือนที่ต้องการ : 45,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 38 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 182 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 73 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : โยธา
เกรดเฉลี่ย : 3.03
ปีที่จบการศึกษา : 2555
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : โยธา
เกรดเฉลี่ย : 3.22
ปีที่จบการศึกษา : 2545
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มีนาคม 2557 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ : 196/10-12 ซ.ประดิพัทธ์ 14 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
เงินเดือน : 40,000 บาท
ตำแหน่ง : Project Engineering / Construction Management Division
หน้าที่ : - ควบคุมตรวจสอบคุณภาพงาน ติดตามงานด้านงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์
- จัดประชุมโครงการ site meeting and Project Meeting และสรุปความก้าวหน้าโครงการแต่ละสัปดาห์
- ตรวจสอบ ความถูกต้องของแบบ รวมถึงโครงสร้างต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
- พิจารณาและตรวจสอบ Payment / VO
- พิจารณาจัดหาผู้รับเหมาโดยวิธีการประกวดราคาผู้รับเหมา(Bid) เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคา
- จัดทำ BOQ โดยการถอดปริมาณงานโครงสร้างและสถาปัตย์เพื่อเป็นราคาอ้างอิงเพิ่มเติมจากราคากลางผู้ออกแบบ
- จัดทำ Daily Report /Weekly Report/Monthly Report
- ตรวจสอบและอนุมัติ Material Approved
- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของสัญญาการก่อสร้าง
- สำรวจหน้างาน / วางแผนงานการก่อสร้าง / ออกแบบโครงสร้างที่สร้างเพิ่มเติมในโครงการ / ถอดปริมาณงานเพื่อสั่งวัสดุ / ทำใบ PR จัดซื้อวัสดุ / ควบคุมและบริหารงานคนงาน DC ที่เจ้าของโครงการจัดจ้างค่าแรงรายวันโดยตรงและผู้รับเหมา Supplier ที่เหมางานโดยตรงซึ่งเจ้าของโครงการได้มอบหมายงานให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2555 จนถึง กุมภาพันธ์ 2557
บริษัท : (2). บริษัท ทีมอาร์คิเต็คเจอรัลแอนด์แพลนนิ่ง จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 167/1-3 ซอย 44 รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เงินเดือน : 30,000 บาท
ตำแหน่ง : Project Engineer / Project Manager / Construction Management Division
หน้าที่ : - ควบคุมตรวจสอบคุณภาพงาน ติดตามงานด้านงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์
- จัดประชุมโครงการ site meeting and Project Meeting และสรุปความก้าวหน้าโครงการแต่ละสัปดาห์
- ตรวจสอบ ความถูกต้องของแบบ รวมถึงโครงสร้างต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
- พิจารณาและตรวจสอบ Payment / VO
- พิจารณาจัดหาผู้รับเหมาโดยวิธีการประกวดราคาผู้รับเหมา(Bid) เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคา
- จัดทำ Daily Report /Weekly Report/Monthly Report
- ตรวจสอบและอนุมัติ Material Approved
- ตรวจสอบและจัดทำสัญญาการก่อสร้าง
- จัดทำ BOQ ราคาผู้ออกแบบ งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมโครงการ VT แหนมเนือง ที่ จ.อุดรธานี
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : พฤศจิกายน 2015
สถาบันอบรม : TumCivil.com : Engineering Software & Training Center
หลักสูตรการอบรม : งานเก๋า 2016 (การบรรยายพิเศษด้านเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้งที่ 3)+โปรแกรม ERC 3D R.2
ระยะเวลา : ตุลาคม 2549 - เมษายน 2550
สถาบันอบรม : โรงเรียนการบินทหารบก ศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี
หลักสูตรการอบรม : ช่างอากาศยานทหารบก
ระยะเวลา : เมษายน 2543 - เมษายน 2545
สถาบันอบรม : โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
หลักสูตรการอบรม : นักเรียนนายสิบทหารบก
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์ส่วนบุคคล
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 35 คำ/นาที
อื่นๆ : (1). ใช้กล้องสำรวจได้ทุกชนิด
(2). ตรวจสอบประเมินและประมาณราคางานก่อสร้าง(BOQ)
(3). สามารถ Detail แบบต่างๆได้
(4). ตรวจสอบความถูกต้องของแบบและอนุมัติเพื่อการก่อสร้าง หรือต่อเติม
(5). เขียนแบบโดยใช้ Program AUTO CAD
(6). สามารถใช้ Program Sketch Up ได้
(7). มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับรูปแบบของงานก่อสร้างด้านงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์
(8). มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 6 ปี มีความชำนาญงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย , ห้างสรรพสินค้า 3 ชั้น , อาคารสำนักงาน 6 ชั้น และทาวน์โฮม
(9). สามารถออกแบบโครงสร้างได้ (Designer) ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของภาคีวิศวกรโยธา
(10). สามารถใช้งาน MS Office ได้แก่ Word , Excel , Power Point , Project
(11). สามารถจัดทำ S-Curve ได้
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****