ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ 300 บาท/สัปดาห์ หรือ 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R016464
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : อื่นๆ
  อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ขนเงิน
  เจ้าหน้าทีคุ้มกัน
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 33 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 161 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 66 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : การบริหารธุระกิจ(การตลาด)
เกรดเฉลี่ย : 2.10
ปีที่จบการศึกษา : 2552
ระดับการศึกษา : 4
สถานศึกษา : รร.ปากพนังพาณิชยการ
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 2549
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2554 จนถึง กรกฎาคม 2556
บริษัท : อินเด็กลิฟวิงมอลล์
ที่อยู่ : 76.ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตวิชิต อ.เมื่อง จ.ภูเก็ต 83000
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : ช่างติดตั้งประกอบ
หน้าที่ : เป็นช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 20 คำ/นาที
อังกฤษ : 20 คำ/นาที
อื่นๆ : Word powver poimt excel lnternet
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****