ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R014744
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
  อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่าง service
  ช่างเทคนิค
  ช่างอาคาร / ช่างควบคุมงาน
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : นนทบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 37 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการศึกษาวิชาทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
วุฒิการศึกษา : อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 2.20
ปีที่จบการศึกษา : 2550
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย : 2.57
ปีที่จบการศึกษา : 2546
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มิถุนายน 2561 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด ( มหาชน )
ที่อยู่ : 1168/109 ชั้น36 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4 ทุ่งมหาเมฆ กทม. 10120
เงินเดือน : 18,000 บาท
ตำแหน่ง : นายช่างชุมชน
หน้าที่ : หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลงานระบบภายในโครงการ
ควบคุม ผรม. ที่เข้ามาทำงานภายในโครงการ
งานอื่นๆตามที่ หน. งานมอบหมาย

อาร์เอฟเอส จำกัด
พฤศจิกายน 2559 - มิถุนายน 2561
270 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ตำแหน่ง Technician เงินเดือน 17040
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
จดบันทึกค่าเครื่องจักรต่างๆ / จดมิเตอร์น้ำ / มิเตอร์ไฟฟ้า ของโครงการ /ทำงานตามใบงานแจ้งซ่อม ตามที่ user แจ้งงาน / ตรวจสอบความเสียหายของอาคารและควบคุมซัพพลายเออร์ที่เข้ามาทำงานในโรพยาบาลและตรวจเช็ค Defex ก่อนที่ผู้รับเหมาจะส่งมอบงาน
ดูแลซ่อมบำรุง ระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์ ให้อยู่ในสภาพดี และ จดบันทึกค่าเครื่องจักรต่างๆ ตรวจสอบความเสียหายของอาคารและควบคุมซัพพลายเออร์ที่เข้ามาทำงานในโรงพยาบาลรามา ( บางพลี) / ทำงานตาม work order และ ทำการตรวจงาน Defex ก่อนผู้รับเหมาจะส่งมอบพื้นที่ให้กับหน่วยงาน/องค์กร

กุมภาพันธ์ 2559 ถึง พฤศจิกายน 2559
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู่บริษัท 51/29 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เงินเดือน 17300
ลักษณะงานที่ทำ
ดูแลซ่อมบำรุง ระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์ ให้อยู่ในสภาพดี ทำงานตาม work order ตรวจสอบความเสียหายของร้านค้าและควบคุมซัพพลายเออร์ที่เข้ามาทำงานในห้างสยามสแควร์วัน

กันยายน 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2559
ตำแหน่ง Service Technician
บริษัท ลินเด้ แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง ( ประเทศไทย )
ที่อยู่บริษัท 19 / 62 หมู่10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
เงินเดือน 18000
ลักษณะงานที่ทำ
ซ่อมบำรุงรักษา และ Service รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและโฟล์คลิฟท์น้ำมัน ตามบรษัทที่ขายรถโฟล์คลิฟท์ให้กับทางลูกค้า หรือ ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2551 จนถึง กันยายน 2554
บริษัท : บ.เมืองทองเซอวิสเซส แอนด์ เเมเนจเม้นท์
ที่อยู่ : 47/273-280 Level 9 Kimpo Building Changwattana RoadBaanMai Pakkred District Nonthaburi 11120
เงินเดือน : 8,000 บาท
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าหน่วยงานช่างซ่อมบำรุงรักษา
หน้าที่ : ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้างและประเมินความเสียหายของห้องลูกบ้านภายในอาคารคอนโดมีเนียมเมืองทองธานีและทำการตรวจงาน Defex ก่อนผู้รับเหมาจะส่งมอบพื้นที่ให้กับหน่วยงาน/องค์กร /งานที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : กันยายน 2557 - กันยายน 2557
สถาบันอบรม : สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย )
หลักสูตรการอบรม : หลักสูตร/ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
ระยะเวลา : สิงหาคม 2557 - สิงหาคม 2557
สถาบันอบรม : สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย )
หลักสูตรการอบรม : ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
ระยะเวลา : สิงหาคม 2556 - สิงหาคม 2556
สถาบันอบรม : สภากาชาดไทย
หลักสูตรการอบรม : การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 10 คำ/นาที
อังกฤษ : 10 คำ/นาที
อื่นๆ : -
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****