ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ 300 บาท/สัปดาห์ หรือ 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R014691
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานธุรการ
  พนักงานขับรถ
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 45 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 185 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : อิสลาม
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : วิสุธิกษัตรี
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : อังกฤษ-สังคม
เกรดเฉลี่ย : 2.87
ปีที่จบการศึกษา : 2534
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิบูลย์บริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.61
ปีที่จบการศึกษา : 2544
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ตุลาคม 2543 จนถึง พฤศจิกายน 2546
บริษัท : ธนาคารสแตนดาร์ชาเตอร์นครธน
ที่อยู่ : สาธร
เงินเดือน : 10,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงานวิ่งเช็คเครียริ่ง
หน้าที่ : วิ่งเช็คจากสำนักงานใหญ่ไปสาขา วิ่งจากสาขาเข้าสำนักงานใหญ่
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : ฟีนิกซ์ ประกันภัย
ที่อยู่ : 338 อาคารปรีชาคอมเพล็ก รัชดา 20
เงินเดือน : 11,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงานส่งเอกสาร
หน้าที่ : เก็บเช็ค วางบิล ส่งกรมธรรม์ให้ลูกค้า
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 20 คำ/นาที
อังกฤษ : 20 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****