ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ 300 บาท/สัปดาห์ หรือ 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R014090
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : แพทย์/พยาบาล/เภสัช
  วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : นักเทคนิคการแพทย์
  Product specialist
  Sale representative
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 33 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 54 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : เทคนิคการแพทย์
เกรดเฉลี่ย : 3.70
ปีที่จบการศึกษา : 2550
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนอู่ทอง
วุฒิการศึกษา : ปฺ6
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 3.80
ปีที่จบการศึกษา : 2545
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553 จนถึง กรกฎาคม 2554
บริษัท : Meditime.co.ltd.
ที่อยู่ : พระราม9 กทม.
เงินเดือน : 28,000 บาท
ตำแหน่ง : Product specialist
หน้าที่ : ให้ความรู้และขายเกี่ยวกับเครื่องมือผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ตุลาคม 2551 จนถึง มิถุนายน 2553
บริษัท : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
ที่อยู่ : สีลม. กทม.
เงินเดือน : 20,000 บาท
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
หน้าที่ : ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 40 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****