ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ 300 บาท/สัปดาห์ หรือ 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R013187
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
  จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานฝ่ายผลิต
  พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
  พนักงานคลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ : 7,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 36 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 163 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : เมืองราดวิทยาคม
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิทคณิต
เกรดเฉลี่ย : 2.00
ปีที่จบการศึกษา : 2547
ระดับการศึกษา : มัธยมต้น
สถานศึกษา : เมืองราดวิทยาคม
วุฒิการศึกษา : ม.3
สาขาวิชา : วิทคณิต
เกรดเฉลี่ย : 2.30
ปีที่จบการศึกษา : 2544
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มีนาคม 2552 จนถึง มกราคม 2553
บริษัท : nhk Spink ประเทศไทย จำกัด
ที่อยู่ : 115/5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน : 7,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
หน้าที่ : เอาชิ้นงานมาตรวจสอบโดยใช้กล้องMicoscopeที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ส่องวัดด้วยสายตาว่างาน NGหรือ OK
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กรกฎาคม 2553 จนถึง พฤษภาคม 2554
บริษัท : nhk Spink ประเทศไทย จำกัด
ที่อยู่ : 115/5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน : 7,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงาน TP LINE
หน้าที่ : SuportMateral งานในไลน์การผลิต ให้ผลิตไปอย่างต่อเนื่อง
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 60 คำ/นาที
อังกฤษ : 50 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****