บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในเอเชีย ดำเนินธุรกิจมากกว่า 8 ปี ในระบบธุรกิจเครือข่ายประเภทขายตรง ที่ได้รับอนุญาตการจดทะเบียนจาก สคบ. เป็นสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทยที่ขึ้นตรงต่อสมาพันธ์การขายตรงโลก มีสมาชิก ผู้แทนจำหน่ายกว่า 200,000 คน มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน ผู้มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพและผิวพรรณดี มีความคิดสร้างสราค์ มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ต้องการความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีสวัสดิการมั่นคง เพื่อร่วมงานดังนี้
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 888 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ : 0-2642-4273 ต่อ 108 , 08-1423-4444
แฟกซ์ : -
อีเมล์ :
ตำแหน่งงาน : ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหาร
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาดและคอมมิชชั่น
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและฝึกอบรม (วิทยากร)
อัตรา : 4 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการสาขาชลบุรี
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : ชลบุรี
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : Spa Manager
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : Spa Reception
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้า (กรุงเทพฯ/ชลบุรี)
อัตรา : 4 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกการเงิน
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม