บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

กว่า 130 ปีต่อมา เนสท์เล่เติบใหญ่ขึ้นอย่างมั่นคง โดยมีการร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ที่มีปณิธานสอดคล้องกัน มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลายพร้อม กับความแข็งแกร่งของชื่อ "เนสท์เล่" ตลอดมา
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่ตั้งสำนักงาน : 999 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์ติดต่อ : 0-2657-8169
แฟกซ์ : -
อีเมล์ :
ตำแหน่งงาน : หัวหน้างานฝ่ายผลิต
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : หัวหน้างานฝ่ายควบคุมคุณภาพ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิคการผลิต
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ (ภาคเหนือ, อีสาน และภาคกลาง)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการเกษตร
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม