สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ[1] มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้านทุนวิจัย สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือศึกษาวิจัยที่ทันสมัยรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีคุณภาพ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รับผิดชอบการดำเนินงานโดยมูลนิธิจุฬาภรณ์
ชื่อผู้ประกอบการ : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ติดต่อ : จิรสิริ
ที่ตั้งสำนักงาน : 54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์ติดต่อ : 02-553-8555
แฟกซ์ : 025538527
อีเมล์ :
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระบบงานพัสดุ
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : 20,000 บาท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง, หลักสี่
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานการเงิน
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : 20,000 บาท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง, หลักสี่
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานการประชุมและอำนวยการ
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : 20,000 บาท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง, หลักสี่
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม