i-dac

www.i-dacasia.com
ชื่อผู้ประกอบการ : i-dac
ติดต่อ : Wasita
ที่ตั้งสำนักงาน : wireless rd จ.กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์ติดต่อ : 022633270
แฟกซ์ : -
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.i-dacasia.com
ตำแหน่งงาน : Campaign Executive
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : Receptionist
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม