ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “ศ.ศ.ป.” เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ชื่อผู้ประกอบการ : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ติดต่อ : นางเรณู โสวรรณะ
ที่ตั้งสำนักงาน : 59 ม.4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.อยุธยา 13290
เบอร์ติดต่อ : 08 9901 6986
แฟกซ์ : 0 3536 7051
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.sacict.or.th
ตำแหน่งงาน : 1. หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และประเมินผลองค์กร
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : อยุธยา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : 13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารองค์ความรู้และนิทรรศการ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : อยุธยา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : 12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : อยุธยา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : 11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : อยุธยา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : 10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการผู้อำนวยการ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : อยุธยา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : 9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และประเมินผลองค์กร
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : อยุธยา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : 8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : อยุธยา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : 7. เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : อยุธยา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : 6. เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบัญชี-การเงินและงบประมาณ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : อยุธยา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : 5. เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : อยุธยา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : 4. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : อยุธยา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : 3. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : อยุธยา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : 2. หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้อำนวยการ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : อยุธยา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม