บริษัท นาริด้า กรุ๊ป จำกัด / Narida Group Co.,Ltd

ประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ ติดตั้ง ล้าง ซ่อม ดูแล รักษา

48 ถ.บรมราชชนนี 62/6 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 0894562211 026222880

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 13 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตพระนคร กทม หลังกระทรวงมหาดไทย
เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 13 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท นาริด้า กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 13 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.บรมราชชนนี 62/6
เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 13 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.บรมราชชนนี 62/6
เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 13 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.บรมราชชนนี 62/6
เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 13 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท นาริด้า กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 28 มกราคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.บรมราชชนนี 62/6
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 มกราคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท นาริด้า กรุ๊ป จำกัด