บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่ (บ้านหม้อ)

บริษัทฯ เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 นับเป็นปีที่ 37 มีพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือมากว่า 500 คน ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นศูนย์รวมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอุตสาหรรม เป็นโมเดิร์นเทรด และซูเปอร์มาร์เกตอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทย ทางบริษัทฯ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถจำนวนมาก ดังต่อไปนี้
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่ (บ้านหม้อ)
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 119, 119/1 ถ.อัษฎางค์ ตรงข้ามกรมการรักษาดินแดง บ้านหม้อ ริมคลองหลอด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์ติดต่อ : 0-2225-0094, 0-2623-8899
แฟกซ์ : 0-2226-4020
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://mynpe.com
ตำแหน่งงาน : Web Editor/Web Master
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พระนคร (ราชดำเนิน)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เซลส์กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายสินค้าในห้างฯ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พระนคร (ราชดำเนิน)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด/Asst.Product Manger
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พระนคร (ราชดำเนิน)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พระนคร (ราชดำเนิน)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : พนักงานพิทักษ์ทรัพย์สิน/แม่บ้าน
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พระนคร (ราชดำเนิน)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พระนคร (ราชดำเนิน)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : พนักงานสโตร์/จัดส่งสินค้า/ขับรถ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พระนคร (ราชดำเนิน)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : พนักงานเช็กเกอร์/ธุรการ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พระนคร (ราชดำเนิน)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : พนักงานซ่อมบำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องเสียง/ซ่อมบริการ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พระนคร (ราชดำเนิน)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี/พนักงานการเงิน/พนกงานแคชเชียร์/เปิดบิล
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พระนคร (ราชดำเนิน)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : พนักงานออกแบบศิลป์
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พระนคร (ราชดำเนิน)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : Programmer, Computer Support
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พระนคร (ราชดำเนิน)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : พนักงานโอเปอเรเตอร์
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พระนคร (ราชดำเนิน)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : พนักงานถ่ายภาพ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พระนคร (ราชดำเนิน)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : วิศวกรแผนกซูเปอร์/เครื่องเสียง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พระนคร (ราชดำเนิน)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : Senior Sales Engineer (สำหรับ Belden Wire and Cable)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พระนคร (ราชดำเนิน)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม