ตำแหน่งงานใหม่ล่าสุด

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าคีย์ข้อมูล ประจำออฟฟิศ ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประสานงานทั่วไป ประจำออฟฟิศ ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงานในออฟฟิศ ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และต้อนรับ **สมัครและสัมภาษณ์รอทราบผลทันที**ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, ประชาสัมพันธ์-ประสานงานทั่วไป **สาขาหาดใหญ่**ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, บริษัทเปิดใหม่ ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, ด่วน รับเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ หลายอัตรา ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประจำออฟฟิศ หลายอัตตรา ด่วน!! ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ (สมัครทราบผลทันที)ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, ด่วน! รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337 , รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิศ ประชาสัมพันธ์ ด่วน!! ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337
เปิดรับสมัคร บริษัทเปิดใหม่ ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมุลประจำออฟฟิศ ด่วน!! ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, บริษัทเปิดใหม่ ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, รับสมัครงานหลายตำแหน่ง **ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์** ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และประสานงานทั่วไป **สาขายะลา**ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงานในออฟฟิศ ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, ด่วน รับเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ หลายอัตรา ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ (สมัครทราบผลทันที)ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิศ คีย์ข้อมูล ด่วน!! ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, ด่วน! เจ้าหน้าที่บันทีกข้อมูล ประจำออฟฟิศ ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิศ ประชาสัมพันธ์ ด่วน!! ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337
เปิดรับสมัคร รับสมัครพนักงานบริษัทหลายตำแหน่ง, ด่วน!!รับสมัครเจ้าหน้าประจำออฟฟิศหลายฝ่าย สาขายะลา ติดต่อสอบถาม คุณ เมย์ 084-4690622 , ด่วน!!รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป ประจำออฟฟิศ, ด่วน!!รับสมัครเจ้าหน้าประจำออฟฟิศหลายฝ่าย สาขาหาดใหญ่ ติดต่อสอบถาม คุณ เมย์ 084-4690622 , ด่วน!!รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คีย์ข้อมูล ประจำออฟฟิศ ติดต่อ คุณ เมย์ 084-4690622, ด่วน!!รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป ตีย์ข้อมูล ประจำออฟฟิศ ติดต่อ คุณ เมย์ 084-4690622
เปิดรับสมัคร รับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด สื่อโฆษณา สาขาหาดใหญ่ จำนวนมาก ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel. 095-1068337 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า ประสานงาน ประจำออฟฟิศสาขาหาดใหญ่ ติดต่อคุณกมลทิพย์ Tel. 095-1068337, รับด่วนเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศสาขาหาดใหญ่ หลายอัตรา ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel. 095-1068337, รับนิสิต-นักศึกษา ทำงาน part time ในออฟฟิศสาขาหาดใหญ่ ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel.095-1068337 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การตลาด สาขาหาดใหญ่หลายอัตรา ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel. 095-106833, บริษัทเปิดใหม่สาขาหาดใหญ่ ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel. 095-1068337 , รับนิสิต-นักศึกษา ผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม ทำงาน part time ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel.084-4690622, รับเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ ประจำออฟฟิศ สาขาหาดใหญ่ ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel.084-4690622 , รับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และประสานงานทั่วไป สาขาหาดใหญ่ ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel.084-4690622 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการลูกค้าประจำออฟฟิศ สาขาหาดใหญ่ ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel.084-4690622 , งาน part time เลือกวันเวลาทำงานได้ (ทำงานในออฟฟิศสาขาหาดใหญ่)ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel. 095-1068337หรือ, รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้าสาขาหาดใหญ่ ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel. 095-1068337 หรือ 086-4625301, รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน คีย์ข้อมูล ประจำออฟฟิศ สาขาหาดใหญ่ ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel. 095-1068337
เปิดรับสมัคร ดราฟงานระบบ
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เจ้าหน้าที่บุคคล, พนักงานขับรถส่งสินค้า, พนักงานส่งเอกสาร/สินค้า
เปิดรับสมัคร งานว่าง งานประจำ ประจำออฟฟิศสาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ สนใจติดต่อ คุณสาลินี, หางาน ดูตรงนี้ รับสมัครพนักงาน ทั้ง งาน part time และ full time ด่วน!!! สนใจติดต่อ คุณสาลินี 0844690, งานว่าง งานประจำ ประจำออฟฟิศยะลาและหาดใหญ่ เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ สนใจติดต่อ คุณสาลินี 0844690622, รับเจ้าหน้าทีคีย์ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ประจำสาขายะลาและหาดใหญ่ (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีค่ะ), ด่วน!!! รับเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ สาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ สนใจติดต่อ คุณริสกี 0844690622, งานว่าง งานประจำ ประจำออฟฟิศยะลาและหาดใหญ่ เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ สนใจติดต่อ คุณสาลินี 0844690622, ด่วน!!! รับเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ สาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ สนใจติดต่อ คุณสาลินี 0844690622, งานว่าง งานประจำ ประจำออฟฟิศสาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ สนใจติดต่อ คุณสาลินี
เปิดรับสมัคร รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ สาขายะลา หาดใหญ่ สนใจติดต่อคุณ รุสมีนี 0951068337, ประสานงานในออฟฟิศ สนใจติดต่อ คุณรุสมีนี 0844690622, หางาน ดูตรงนี้ รับสมัครพนักงาน ทั้ง งาน part time และ full time ด่วน!! สนใจติดต่อ คุณรุสมีนี 0844690, งานว่าง งานประจำ ประจำออฟฟิศยะลาและหาดใหญ่ เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ สนใจติดต่อ คุณรุสมีนี 0844690622, หางาน งานว่าง งานประจำ ประจำออฟฟิศสาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ สนใจติดต่อ คุณรุสมีนี 0844690622, ยะลา และหาดใหญ่ ด่วน เปิดรับเจ้าหน้าที่ประสานงาน คีย์ข้อมูล สนใจติดต่อ คุณรุสมีนี 0844690622 , งานประจำออฟฟิศสาขายะลา และ สาขาหาดใหญ่ รับสมัครด่วนค่ะ สนใจติดต่อ คุณ รุสมีนี 0951068337, รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ คีย์ข้อมูล ติดต่อคุณ รุสมีนี 0951068337
เปิดรับสมัคร *รับสมัครเจ้าหน้าที่ ประสานงานทั่วไป คีย์ข้อมูล สาขายะลา ติดต่อ คุณมูณา 084-4690622, *เปิดรับนักศึกษาทำงาน Part Time สาขายะลา (เลือกวันเวลาทำงานได้) ติดต่อ คุณมูณา 084-4690622 , รับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ ประจำออฟฟิศ สาขายะลา คุณมูณา 084-4690622, *รับสมัครเจ้าหน้าที่ บริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์ ประจำออฟฟิศ สาขายะลา คุณมูณา 084-4690622 , เปิดรับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศสาขายะลา หลายฝ่าย ติดต่อ คุณมูณา 084-4690622
เปิดรับสมัคร เปิดรับนักศึกษาทำงาน Part Time สาขายะลา (เลือกวันเวลาทำงานได้) ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ ประสานงานทั่วไป คีย์ข้อมูล สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ ประจำออฟฟิศ สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์ ประจำออฟฟิศ สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-469062, เปิดรับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศสาขายะลา หลายฝ่าย ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับนิสิต-นักศึกษา ผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม ทำงาน part time ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประสานงาน ประจำออฟฟิศ สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด สื่อโฆษณาสาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศหลายอัตรา สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า ประชาสัมพันธ์ ประจำออฟฟิศ สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การตลาด สาขายะลา หลายอัตรา , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และประสานงานทั่วไป **สาขายะลา** ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับนักศึกษาทำงาน Part time ออฟฟิศสาขายะลา ด่วนด่วน ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 หรือ 084-42462, รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการลูกค้าประจำออฟฟิศ สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า ประจำออฟฟิศ สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622
เปิดรับสมัคร รับสมัครพนักงานผู้ช่วยฝ่ายขาย , รับสมัครช่างเขียนแบบ 2D,3D Autocad,SolidWork, รับสมัครพนักงานจัดซื้อ-stockสินค้า , รับสมัครพนักงานจัดส่งขับรถยนต์ (ด่วน) , รับสมัครช่างเทคนิค มีความขยัน มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
เปิดรับสมัคร พนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์, พนักงานขาย, พนักงานบัญชี
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายประจำออฟฟิศ
เปิดรับสมัคร รับสมัครพนักงานธุรการ
เปิดรับสมัคร รับด่วนเจ้าหน้าที่ประจำสาขา Part-Time และFull-Time, รับด่วน!เจ้าหน้าที่ประจำสาขา
เปิดรับสมัคร ด่วนมาก*** ธุรการ / เสมียน, ด่วน....ผู้แทนขาย ประจำโมเดริ์นเทรน, ด่วน....ผู้แทนขาย เขตภาคแหนือ 1 ตำแหน่ง/เขตอีสาน 1 ตำแหน่ง/เขตกทม. 2 ตำแหน่ง, ด่วน.... พนักงานช่วยขาย PC-แผนกสี ประจำเมกาโฮม สาขาบ่อวิน, ด่วน.... พนักงาน-บัญชีต้นทุน, ด่วนมาก*** พนักงานช่วยขาย PC-แผนกสี ประจำเมกาโฮม สาขารังสิต, ด่วนมาก*** พนักงาน-ช่างแต่งสี (ปริ้นสี), ด่วนมาก*** เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย, ด่วนมาก *** พนักงานบัญชี - เจ้าหนี
เปิดรับสมัคร รับสมัครด่วน! งานดีๆ ไม่การันตีรายได้ แต่มีความสุขความสวยให้สาวๆ ไม่จำกัดเวลา
เปิดรับสมัคร รับประชาสัมพันธ์ ในบริษัท ติดต่อคุณ นูรมา 0833996448, เจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประสานงานทั่วไป ติดต่อคุณนูรมา tel 0844690622, ประสานงานทั่วไป สาขายะลา, รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย, เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง E-mail สาขายะลา, เจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่สื่อโฆษณา สาขายะลา, บริษัทเปิดใหม่ ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง, เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล, ประชาสัมพันธ์-ประสานงานทั่วไป, รับสมัครพนักงานบริษัท จำนวนมาก, ต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศด่วน หลายอัตรา, ประชาสัมพันธ์-ประสานงาน , รับนักศึกษาทำงานเสริมจำนวนมาก , รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ด่วน, ประสานงานประจำออฟฟิศ, รับสมัครบุคคลว่างงาน ทำงานประจำออฟฟิศ, เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ หลายตำแหน่ง, รับสมัครงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา, เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์-ต้อนรับ **สาขายะลา**
เปิดรับสมัคร งานแจกใบปลิว ด่วน วันล่ะ 500 3 วัน รับ 2 คน น่าตาพอใช้ แจกแถวอโศก กรุงเทพ
เปิดรับสมัคร Shipping Documents, Sales Executive