ตำแหน่งงานใหม่ล่าสุด

เปิดรับสมัคร รับสมัคร ตัวแทนขายมืออาชีพ อสังหาริมทรัพย์ (บ้านมือสอง)
เปิดรับสมัคร โฟร์แมน, สถาปนิก, วิศวกร
เปิดรับสมัคร ตรวจสอบบัญชี, เลขานุการ
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์ (ประจำหาดใหญ่,สุราษฏ์) , Project Engineer ( ประจำPhuket)***, Marketing Contract ( หาดใหญ่ ) 1อัตรา ***
เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง จป.เทคนิค จำนวน 3 อัตรา (ด่วน), เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง จป.วิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา (ด่วน), เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 5 อัตรา (ด่วน), เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 5 อัตรา (ด่วน), เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบโครงสร้าง จำนวน 5 อัตรา (ด่วน), เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล จำนวน 5 อัตรา (ด่วน), เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง วิศวกรโครงการ จำนวน 5 อัตรา (ด่วน), เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าเขียนแบบงานระบบ จำนวน 5 อัตรา (ด่วน), เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง วิศวกรโยธา จำนวน 5 อัตรา (ด่วน)
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน ด่วน!!, พนักงานขายหน้าร้าน ด่วน!!, เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (วัสดุก่อสร้าง) SALES PROJECTด่วน!!, เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / เช็กเกอร์ ด่วน!!, เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ด่วน!!, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วัสดุก่อสร้าง)ด่วน!!, แคชเชียร์ ด่วน!!
เปิดรับสมัคร Sales Project, เจ้าหน้าที่ ชำนาญการพิเศษ ด้านระบบเน็ตเวิร์ค (Cisco)
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัคร พนักงานขาย (เซลล์)
เปิดรับสมัคร พนักงานขับรถผู้บริหาร
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Administrative Officer), Online Content Editor, Booking Management Officer, ที่ปรึกษางานขาย (Service Advisor), Product Development Officer, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (Human Resources Officer)
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD ลิขสิทธิ์
เปิดรับสมัคร PR Account Executive
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย, ประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลากร, เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์
เปิดรับสมัคร แคชเชียร์ (ด่วน)
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ/จัดซื้อ, แม่บ้าน
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ / ประชาสัมพันธ์ / ประสานงานการขาย
เปิดรับสมัคร ที่ปรึกษาทางการเงิน ( Financial Consultance ), ตัวแทนประกันชีวิต ( Life Agency )
เปิดรับสมัคร รับสมัคร HTML5 front end programmer, web development ผู้มีความสนใจและรักในการพัฒนา HTML5, Developers (หรือ Programmers) 5 ตำแหน่ง (Lead, Senior, และ Junior), ที่พอพูดภาษาอังกฤษได้, Artists (2D, 3D, UI-design), ที่พอพูดภาษาอังกฤษได้
เปิดรับสมัคร ช่างแอร์