ตำแหน่งงานใหม่ล่าสุด

เปิดรับสมัคร รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0, รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0, รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0, รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0, รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0, รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0, รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0, รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0, รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0, รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0923898303, รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0923898303, รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0923898303, รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0923898303, รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0923898303, รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0923898303, รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0923898303, รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0923898303, รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0923898303, รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0923898303, รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณชโลธร โทร.0923898303
เปิดรับสมัคร งานประชาสัมพันธื งานประสานงาน งานโอปเรเตอร์ งานประจำออฟฟิศ รับวุฒิ ม.3ขึ้นไป สอบถาม0963688504สิบทิศ, รับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประสานงานออฟฟิศ และโอปเรเตอร์ วุฒิ ม3. ม6. ขึ้นไปไม่จำกัดเพศ อายุ18-35ปี, หางาน (ทำงาน จ-ศ) หยุดเสาร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ประจำออฟฟิต(วุฒิม. 3 ขึ้นไป)ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ , งานหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่จำกัดวุฒิ เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ อิสลามรับค่ะ , รับพนักงานธุรการประสานงานประจำออฟฟิศ วุฒิม.3ม.6 ขึ้นไป หยุดเสาร์อาทิตย์ // รายได้เฉลี่ย 15,000, รับพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป และรับนักศึกษาฝึกงาน งานประจำออฟฟิศ รายได้15000บาท สอบถามโทร0963688504, รับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประสานงานออฟฟิศ และโอปเรเตอร์ วุฒิ ม3. ม6. ขึ้นไปไม่จำกัดเพศ อายุ18-35ปี, เปิดรับคนหางานประชาสัมพันธ์ งานธุรการ งานประสานงาน งานประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ , ประกาศ!! รับบุคลากรประจำออฟฟิศ งานประชาสัมพันธ์ งานธุรการ สอบถามโทร0963688504คุณสิบทิศ, ด่วน!!รับพนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ พนักงานฝ่ายประสานงาน พนักงานฝ่ายโอปเรเตอร์ต้อนรับ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
เปิดรับสมัคร รับสมัครพนักงาน PC True Vision **รับด่วน** (outsource) สาขาใน กทม.ดังนี้
เปิดรับสมัคร ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517 , ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517 , ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517 , ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517 , ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517 , ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517 , ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517 , ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517 , ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517 , ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517 , ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517 , ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517 , ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517 , ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517 , ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517 , ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517 , ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517 , ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517 , ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517 , ด่วน เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม 3 ขึ้นไป หยุดเสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณอินดี้ 0804062517
เปิดรับสมัคร ด่วน! รับสมัครหัวหน้าทีมงานขาย Staff KTC, รับสมัครผู้แทนขายอิสระ Direct Sale ทั่วประเทศ, เปิดรับ Direct Sale ขายบัตรเครดิต ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครพนักงานวุฒิม.3 ม.6 ขึ้นไป*หยุดเสาร์-อาทิตย์ *(ไม่จำกัดเพศ) ติดต่อคุณ นวพร 0961024895, เปิดรับสมัครพนักงานวุฒิม.3 ม.6 ขึ้นไป*หยุดเสาร์-อาทิตย์ *(ไม่จำกัดเพศ) ติดต่อคุณ นวพร 0961024895, เปิดรับสมัครพนักงานวุฒิม.3 ม.6 ขึ้นไป*หยุดเสาร์-อาทิตย์ *(ไม่จำกัดเพศ) ติดต่อคุณ นวพร 0961024895, เปิดรับสมัครพนักงานวุฒิม.3 ม.6 ขึ้นไป*หยุดเสาร์-อาทิตย์ *(ไม่จำกัดเพศ) ติดต่อคุณ นวพร 0961024895, เปิดรับสมัครพนักงานวุฒิม.3 ม.6 ขึ้นไป*หยุดเสาร์-อาทิตย์ *(ไม่จำกัดเพศ) ติดต่อคุณ นวพร 0961024895, เปิดรับสมัครพนักงานวุฒิม.3 ม.6 ขึ้นไป*หยุดเสาร์-อาทิตย์ *(ไม่จำกัดเพศ) ติดต่อคุณ นวพร 0961024895, เปิดรับสมัครพนักงานวุฒิม.3 ม.6 ขึ้นไป*หยุดเสาร์-อาทิตย์ *(ไม่จำกัดเพศ) ติดต่อคุณ นวพร 0961024895, เปิดรับสมัครพนักงานวุฒิม.3 ม.6 ขึ้นไป*หยุดเสาร์-อาทิตย์ *(ไม่จำกัดเพศ) ติดต่อคุณ นวพร 0961024895, เปิดรับสมัครพนักงานวุฒิม.3 ม.6 ขึ้นไป*หยุดเสาร์-อาทิตย์ *(ไม่จำกัดเพศ) ติดต่อคุณ นวพร 0961024895, เปิดรับสมัครพนักงานวุฒิม.3 ม.6 ขึ้นไป*หยุดเสาร์-อาทิตย์ *(ไม่จำกัดเพศ) ติดต่อคุณ นวพร 0961024895
เปิดรับสมัคร พนักงานเร่งรัดหนี้ค่างวดรถยนต์ทางโทรศัพท์ call center, พนักงานเร่งรัดหนี้ค่างวดรถยนต์ภาคสนาม
เปิดรับสมัคร Sale Marketing, Online Marketing Officer, ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ (ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง ฝึกหัด) , ผู้จัดการสาขาและผู้ช่วยผู้จัดการสาขา, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัคร พนักงานขาย (เซลล์) จ.กรุงเทพฯ-จอมทอง บางมด พระราม2, พนักงานขาย (เซลล์) จ.สงขลา, พนักงานขาย (เซลล์) จ.ชุมพร, พนักงานขาย (เซลล์) จ.ภูเก็ต, พนักงานขาย (เซลล์) จ.เพชรบุรี, พนักงานขาย (เซลล์) จ.กาญจนบุรี, พนักงานขาย (เซลล์) จ.ปราจีนบุรี, พนักงานขาย (เซลล์) ประจำพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์, พนักงานขาย (เซลล์) จ.กรุงเทพฯ-บึงกุ่ม บางเขน บางกะปิ วังทองหลาง, พนักงานขาย (เซลล์) ประจำพื้นที่ จ.กระบี่, พนักงานขาย (เซลล์) จ.กรุงเทพฯ-ลาดพร้าว คลองสามวา คันนายาว มีนบุรี, พนักงานขาย (เซลล์) จ.สมุทรปราการ-บางนา, พนักงานขาย (เซลล์) จ.สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร, พนักงานขาย (เซลล์) จ.นครศรีธรรมราช, พนักงานขาย (เซลล์) จ.นครปฐม, พนักงานขาย (เซลล์) จ.นครนายก, พนักงานขาย (เซลล์) จ.ราชบุรี, พนักงานขาย (เซลล์) จ.สุราษฎร์ธานี, พนักงานขาย (เซลล์) จ.ตรัง, พนักงานขาย (เซลล์) จ.ปทุมธานี-นนทบุรี
เปิดรับสมัคร พนง.ธุรการ, เซลล์ขายต่างจังหวัด, พนง.บัญชี
เปิดรับสมัคร ธุรการฝ่ายขาย ด่วน!!, เจ้าหน้าที่ขาย SALES EXECUTIVE, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน!!, เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย SALES ADMIN, เจ้าหน้าที่ธุรการ (จัดซื้อ) ด่วน!!, เจ้าหน้าที่บุคคล/เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส
เปิดรับสมัคร พนักงานเสริฟ ผู้ช่วยกุ๊ก แคชเชียร์ และพนักงานส่งพิซซ่า สาขา โอเอซิส (ปากเกร็ด ถถนนสามัคคี 29), พนักงงานเสริฟ ผู้ช่วยกุ๊ก แคชเชียร์ และล้างจาน ประจำสาขา สยามพารากอน ชั้น 4, พนักงานเสริฟ ผู้ช่วยกุ๊ก แคชเชียร์ และพนักงานส่งพิซซ่า ประจำสาขาเดอะ ไบรท์ The Bright ติดกับ รพ.บางม, พนักงานเสริฟ ผู้ช่วยกุ๊ก และพนักงานส่งพิซซ่า ประจำสาขาเอสพลานาดรัชดา ชั้น B ติดกับร้าน MK, พนัักงานเสิร์ฟ ผู้ช่วยกุ๊ก ส่งพิซซ่า และแม่บ้าน ประจำสาขา อเวนิว รัชโยธิน (ชั้น 2) ติดกับเมเจอร์รัชโ, พนักงานส่งพิซ่า ผู้ช่วยกุ๊ก แคชเชียร์ และเสริฟ ประจำสาขาพรีเมียร์, พนักงานเสริฟ ผู้ช่วยกุ๊ก สาขาเดอะไนท์ หลังม.รามคำแหง, พนักงานเสริฟ ผู้ช่วยกุ๊ก แคชเชียร์ และพนักงานส่งพิซซ่า สาขา อ่อนนุช 47 , พนักงานเสริฟ ผู้ช่วยกุ๊ก แคชเชียร์ และส่งพิซซ่า สาขา เดอะ พรอมมานาด ติดแฟชั่นไอร์แลนด์, พนักกงานเสิร์ฟ ผู้ช่วยกุ๊ก แคชเชียร์ และส่งพิซซ่า ประจำสาขาเมเจอร์เอกมัย-สุขุมวิท(ชั้น 2) , ด่วนมากก** รับสมัคร Supervisor พนักงานเสริฟ ผู้ช่วยกุ๊ก ส่งพิซซ่า และแม่บ้าน ประจำสาขาสุรวงศ์ ใกล้BT, **รับสมัครด่วน** พนักงานครัวกลาง(ครัวฝ่ายผลิต) ผู้ช่วยกุ๊ก **ทำงานที่สำนักงานใหญ่** , Shop Manager(ผู้จัดการร้าน) /Supervisor (ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน) ประจำสาขา สาขาใกล้บ้าน, Call Center Supervisor / Call Center English -Thai ทำงานประจำสำนักงานใหญ่*, พนักงานเสริฟ ผู้ช่วยกุ๊ก,แคชเชียร์,พนักงานส่งพิซซ่า สาขาเมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์, พนักงานเสริฟ ผู้ช่วยกุ๊ก และส่งพิซซ่า ประจำสาขาไลน์ เฮ้าล์ เจริญนคร 14, Supervisor พนักงานเสริฟ ผู้ช่วยกุ๊ก ส่งพิซซ่า และแม่บ้าน ประจำสาขาสุรวงศ์, พนักงานเสริฟ แคชเชียร์ และผู้ช่วยกุ๊ก ประจำสาขาเดอะเซอเคิ้ล ราชพฤกษ์ (The Circle)ใกล้กับ สน.ตลิ่งชัน, พนักงานเสริฟ ผู้ช่วยกุ๊ก และแคชเชียร์ ประจำสาขาเซ็ลทรัลแจ้ง แจ้งวัฒนะ ชั้น 5, พนักงานเสิร์ฟ ผู้ช่วยกุ๊ก แคชเชียร์ และส่งพิซซ่า ประจำสาขา พาซิโอลาดกระบัง ซอย 24
เปิดรับสมัคร พนักงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ
เปิดรับสมัคร ด่วน รับพนักงานบัญชี Chamni's eye Co.,Ltd.
เปิดรับสมัคร PC กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Fujifilm (ด่วน), ช่างซ่อมกล้อง (ด่วน), PC กล้อง Instax ยี่ห้อ Fujifilm (ด่วน)
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, วิทยากรฝึกอบรมด้านการขาย , ผู้จัดการโรงงานผลิตน้ำ , ผู้จัดการแผนกออกแบบ , ผู้จัดการขายลูกค้าองค์กร (ภาคตะวันออก/ ภาคใต้/ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ ภาคเหน, ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ , เลขานุการบริษัท , พนักงานขายอิสระ, พนักงานขับรถ, นายช่าง, PC แนะนำสินค้านอกสถานที่, หัวหน้าทีมขาย, Financial Analyst , ผู้ช่วยหัวหน้าทีมขาย , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจอาวุโส , เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้อาวุโส , วิศวเครื่องกล , วิศวกรออกแบบ , Telesales
เปิดรับสมัคร Assistant Manager,Business Development, Senior Associate Accounts & Admin, Executive/Senior Associate International Sales Advisory, Manager Local (Thailand) & International Sales
เปิดรับสมัคร Admin (IT Department)
เปิดรับสมัคร รับสมัครพนักงานผู้ช่วยฝ่ายขาย (ด่วน), รับสมัครช่างเขียนแบบ 2D,3D Autocad,SolidWork, รับสมัครช่างเทคนิคstockสินค้า มีความขยัน มีความกระตือรือร้น (ด่วน), รับสมัครพนักงานจัดซื้อ-stockสินค้า , รับสมัครพนักงานจัดส่งขับรถยนต์ (ด่วน)
เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล, เลขานุการ, ตรวจสอบบัญชี, ธุรการ