ตำแหน่งงานใหม่ล่าสุด

เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) สนใจติดต่อ คุณฟารีดา , ด่วนสาขายะลา/สาขาหาดใหญ่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศหลายอัตรา ติดต่อ คุณฟารีดา 095-1068337, รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และบริการลูกค้า สนใจติดต่อ คุณฟารีดา 095-1068337, ด่วนรับสมัครเจ้าที่ตอนรับลูกค้าและบริการลูกค้าหลายอัตรา สนใจติดต่อ ฟารีดา 095-1068337, ด่วนสาขาหาดใหญ่/สาขายะลา รับสมัครเจ้าที่ประสานการตลาด สนใจติดต่อ คุณฟารีดา , รับสมัครเจ้าที่ป้อนข้อมูลและรับส่ง e-mail ด่วน สนใจติดต่อ คุณฟารีดา 095-1068337
เปิดรับสมัคร รับสมัครพนักงานบริษัท จำนวนมาก ติดต่อ นูรมา 0844690622, ประชาสัมพันธ์-ประสานงานทั่วไป ติดต่อ นูรมา 0833996448, สาขายะลารับประชาสัมพันธ์-ประสานงาน , ต้องการเจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล ติดต่อคุณ นูรมา 0833996448, ประสานงานประจำออฟฟิศ ติดต่อคุณ นูรมา[0844690622], เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ หลายตำแหน่ง ติดต่อคุณ นูรมา[0833996448], รับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์-ต้อนรับ **สาขายะลา**, เจ้าหน้าที่สื่อโฆษณา สาขายะลา ติดต่อคุณ นูรมา [0833996448], เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป สาขายะลาติดต่อคุณ นูรมา [0844690622], รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย ติดต่อคุณ นูรมา[0833996448], เจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อคุณ นูรมา [0833996448], ประสานงานทั่วไป สาขายะลา ติดต่อคุณ นูรมา [0844690622], รับประชาสัมพันธ์ ในบริษัท ติดต่อคุณ นูรมา 0833996448, เจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประสานงานทั่วไป ติดต่อคุณนูรมา tel 0844690622, บริษัทเปิดใหม่ ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง, ต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศด่วน หลายอัตรา, รับนักศึกษาทำงานเสริมจำนวนมาก , รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ด่วน, รับสมัครบุคคลว่างงาน ทำงานประจำออฟฟิศ, รับสมัครงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
เปิดรับสมัคร รับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด สื่อโฆษณาสาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศหลายอัตรา สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า ประชาสัมพันธ์ ประจำออฟฟิศ สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การตลาด สาขายะลา หลายอัตรา , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และประสานงานทั่วไป **สาขายะลา** ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับนักศึกษาทำงาน Part time ออฟฟิศสาขายะลา ด่วนด่วน ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 หรือ 084-42462, รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการลูกค้าประจำออฟฟิศ สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า ประจำออฟฟิศ สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , เปิดรับนักศึกษาทำงาน Part Time สาขายะลา (เลือกวันเวลาทำงานได้) ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ ประสานงานทั่วไป คีย์ข้อมูล สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ ประจำออฟฟิศ สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์ ประจำออฟฟิศ สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-469062, เปิดรับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศสาขายะลา หลายฝ่าย ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับนิสิต-นักศึกษา ผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม ทำงาน part time ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประสานงาน ประจำออฟฟิศ สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622
เปิดรับสมัคร ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ พัทยา
เปิดรับสมัคร รับสมัครพนักงานบริษัทหลายตำแหน่ง, ด่วน!!รับสมัครเจ้าหน้าประจำออฟฟิศหลายฝ่าย สาขายะลา ติดต่อสอบถาม คุณ เมย์ 084-4690622 , ด่วน!!รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป ประจำออฟฟิศ, ด่วน!!รับสมัครเจ้าหน้าประจำออฟฟิศหลายฝ่าย สาขาหาดใหญ่ ติดต่อสอบถาม คุณ เมย์ 084-4690622 , ด่วน!!รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คีย์ข้อมูล ประจำออฟฟิศ ติดต่อ คุณ เมย์ 084-4690622, ด่วน!!รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป ตีย์ข้อมูล ประจำออฟฟิศ ติดต่อ คุณ เมย์ 084-4690622
เปิดรับสมัคร วิศวกร : Industrial Engineer, พนักงานฝ่ายผลิต รายวัน (ประจำโรงงาน 1,500 อัตรา) , เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ประจำโรงงาน สมุทรสาคร) , วิศวกรห้องทดลอง : Compound & Lab Engineer , เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ : Export Customer Service, เจ้าหน้าที่เทคนิค/ วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ , Graphic Design, Event Staff : ฝ่ายการตลาด , เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง , พนักงานขับรถผู้บริหาร, วิศวกรควบคุมหม้อไอน้ำ : ระดับสามัญวิศวกร , วิศวกรฝ่ายผลิต , วิศวกร /ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง, จป.วิชาชีพ, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (อาวุโส), เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ Sales Coordinator , เจ้าหน้าที่บัญชี, เจ้าหน้าที่การเงิน
เปิดรับสมัคร บริษัทเปิดใหม่สาขาหาดใหญ่ ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง ติดต่อ คุณมารีณี Tel.095-1068337
เปิดรับสมัคร รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ สาขายะลา หาดใหญ่ สนใจติดต่อคุณ รุสมีนี 0951068337, รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ สาขายะลา หาดใหญ่ สนใจติดต่อคุณ รุสมีนี 0951068337, ประสานงานในออฟฟิศ สนใจติดต่อ คุณรุสมีนี 0844690622, หางาน ดูตรงนี้ รับสมัครพนักงาน ทั้ง งาน part time และ full time ด่วน!! สนใจติดต่อ คุณรุสมีนี 0844690, งานว่าง งานประจำ ประจำออฟฟิศยะลาและหาดใหญ่ เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ สนใจติดต่อ คุณรุสมีนี 0844690622, หางาน งานว่าง งานประจำ ประจำออฟฟิศสาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ สนใจติดต่อ คุณรุสมีนี 0844690622, ยะลา และหาดใหญ่ ด่วน เปิดรับเจ้าหน้าที่ประสานงาน คีย์ข้อมูล สนใจติดต่อ คุณรุสมีนี 0844690622 , งานประจำออฟฟิศสาขายะลา และ สาขาหาดใหญ่ รับสมัครด่วนค่ะ สนใจติดต่อ คุณ รุสมีนี 0951068337, รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ คีย์ข้อมูล ติดต่อคุณ รุสมีนี 0951068337
เปิดรับสมัคร รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ สาขาหาดใหญ่ สนใจติดต่อ คุณสาลินี 0844690622, งานว่าง งานประจำ ประจำออฟฟิศสาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ สนใจติดต่อ คุณสาลินี, หางาน ดูตรงนี้ รับสมัครพนักงาน ทั้ง งาน part time และ full time ด่วน!!! สนใจติดต่อ คุณสาลินี 0844690, งานว่าง งานประจำ ประจำออฟฟิศยะลาและหาดใหญ่ เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ สนใจติดต่อ คุณสาลินี 0844690622, รับเจ้าหน้าทีคีย์ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ประจำสาขายะลาและหาดใหญ่ (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีค่ะ), ด่วน!!! รับเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ สาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ สนใจติดต่อ คุณริสกี 0844690622, งานว่าง งานประจำ ประจำออฟฟิศยะลาและหาดใหญ่ เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ สนใจติดต่อ คุณสาลินี 0844690622, ด่วน!!! รับเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ สาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ สนใจติดต่อ คุณสาลินี 0844690622, งานว่าง งานประจำ ประจำออฟฟิศสาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ สนใจติดต่อ คุณสาลินี
เปิดรับสมัคร พนักงานธุรการ ฝ่ายบุคคล จัดซื้อ, เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
เปิดรับสมัคร *รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า ประชาสัมพันธ์ ประจำออฟฟิศ สาขายะติดต่อ มูณา โทร 0844690622, รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การตลาด สาขายะลา หลายอัตรา ติดต่อ มูณา โทร 0844690622, *รับสมัครเจ้าหน้าที่ ประสานงานทั่วไป คีย์ข้อมูล สาขายะลา ติดต่อ คุณมูณา 084-4690622, *เปิดรับนักศึกษาทำงาน Part Time สาขายะลา (เลือกวันเวลาทำงานได้) ติดต่อ คุณมูณา 084-4690622 , รับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ ประจำออฟฟิศ สาขายะลา คุณมูณา 084-4690622, *รับสมัครเจ้าหน้าที่ บริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์ ประจำออฟฟิศ สาขายะลา คุณมูณา 084-4690622 , เปิดรับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศสาขายะลา หลายฝ่าย ติดต่อ คุณมูณา 084-4690622
เปิดรับสมัคร รับสมัครพนักงานจัดซื้อ-stockสินค้า , รับสมัครช่างเขียนแบบ 2D,3D Autocad,SolidWork, รับสมัครพนักงานผู้ช่วยฝ่ายขาย , รับสมัครพนักงานจัดส่งขับรถยนต์ (ด่วน) , รับสมัครช่างเทคนิค มีความขยัน มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
เปิดรับสมัคร รับนิสิต-นักศึกษา ผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม ทำงาน part time ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel.084-4690622, รับเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ ประจำออฟฟิศ สาขาหาดใหญ่ ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel.084-4690622 , รับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และประสานงานทั่วไป สาขาหาดใหญ่ ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel.084-4690622 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการลูกค้าประจำออฟฟิศ สาขาหาดใหญ่ ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel.084-4690622 , งาน part time เลือกวันเวลาทำงานได้ (ทำงานในออฟฟิศสาขาหาดใหญ่)ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel. 095-1068337หรือ, รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้าสาขาหาดใหญ่ ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel. 095-1068337 หรือ 086-4625301, รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน คีย์ข้อมูล ประจำออฟฟิศ สาขาหาดใหญ่ ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel. 095-1068337 , รับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด สื่อโฆษณา สาขาหาดใหญ่ จำนวนมาก ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel. 095-1068337 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า ประสานงาน ประจำออฟฟิศสาขาหาดใหญ่ ติดต่อคุณกมลทิพย์ Tel. 095-1068337, รับด่วนเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศสาขาหาดใหญ่ หลายอัตรา ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel. 095-1068337, รับนิสิต-นักศึกษา ทำงาน part time ในออฟฟิศสาขาหาดใหญ่ ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel.095-1068337 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การตลาด สาขาหาดใหญ่หลายอัตรา ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel. 095-106833, บริษัทเปิดใหม่สาขาหาดใหญ่ ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง ติดต่อ คุณกมลทิพย์ Tel. 095-1068337
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าคีย์ข้อมูล ประจำออฟฟิศ ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประสานงานทั่วไป ประจำออฟฟิศ ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงานในออฟฟิศ ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และต้อนรับ **สมัครและสัมภาษณ์รอทราบผลทันที**ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, ประชาสัมพันธ์-ประสานงานทั่วไป **สาขาหาดใหญ่**ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, บริษัทเปิดใหม่ ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, ด่วน รับเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ หลายอัตรา ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประจำออฟฟิศ หลายอัตตรา ด่วน!! ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ (สมัครทราบผลทันที)ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, ด่วน! รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337 , รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิศ ประชาสัมพันธ์ ด่วน!! ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, บริษัทเปิดใหม่..เปิดรับเจ้าหน้าคีย์ข้อมูล ประจำออฟฟิศ ด่วน! ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337
เปิดรับสมัคร บริษัทเปิดใหม่ ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมุลประจำออฟฟิศ ด่วน!! ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, บริษัทเปิดใหม่ ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, รับสมัครงานหลายตำแหน่ง **ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์** ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และประสานงานทั่วไป **สาขายะลา**ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงานในออฟฟิศ ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, ด่วน รับเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ หลายอัตรา ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ (สมัครทราบผลทันที)ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิศ คีย์ข้อมูล ด่วน!! ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, ด่วน! เจ้าหน้าที่บันทีกข้อมูล ประจำออฟฟิศ ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิศ ประชาสัมพันธ์ ด่วน!! ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, บริษัทเปิดใหม่..เปิดรับเจ้าหน้าคีย์ข้อมูล ประจำออฟฟิศ ด่วน! ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337
เปิดรับสมัคร พนักงานบัญชี, โฟร์แมนร์, พนักงานขาย
เปิดรับสมัคร รับสมัครพนักงานธุรการ
เปิดรับสมัคร ขับรถบรรทุก
เปิดรับสมัคร พนักงานส่งเอกสาร/สินค้า, พนักงานขับรถส่งสินค้า, เจ้าหน้าที่บุคคล, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เปิดรับสมัคร ดราฟงานระบบ