ตำแหน่งงานใหม่ล่าสุด

เปิดรับสมัคร งาน full time และ งาน part time ไม่จำกัดวุฒิ สนใจติดต่อ คุณรุสมีนี 0844690622, รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลประจำ(สาขายะลา) ติดต่อคุณ รุสมีนี Tel.0951068337, รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ สาขายะลา หาดใหญ่ สนใจติดต่อคุณ รุสมีนี 0951068337, รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ สาขายะลา หาดใหญ่ สนใจติดต่อคุณ รุสมีนี 0951068337, ประสานงานในออฟฟิศ สนใจติดต่อ คุณรุสมีนี 0844690622, PR ประชาสัมพันธ์ ทั้งPart-time / Full time (สนใจติดต่อ คุณรุสมีนี โทร. 0844690622), หางาน ดูตรงนี้ รับสมัครพนักงาน ทั้ง งาน part time และ full time ด่วน!! สนใจติดต่อ คุณรุสมีนี 0844690, งานว่าง งานประจำ ประจำออฟฟิศยะลาและหาดใหญ่ เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ สนใจติดต่อ คุณรุสมีนี 0844690622, หางาน งานว่าง งานประจำ ประจำออฟฟิศสาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ สนใจติดต่อ คุณรุสมีนี 0844690622, ยะลา และหาดใหญ่ ด่วน เปิดรับเจ้าหน้าที่ประสานงาน คีย์ข้อมูล สนใจติดต่อ คุณรุสมีนี 0844690622 , งานประจำออฟฟิศสาขายะลา และ สาขาหาดใหญ่ รับสมัครด่วนค่ะ สนใจติดต่อ คุณ รุสมีนี 0951068337, รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ คีย์ข้อมูล ติดต่อคุณ รุสมีนี 0951068337, รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ คีย์ข้อมูล (สาขายะลา) ติดต่อคุณ รุสมีนี Tel.0951068337
เปิดรับสมัคร งาน full time และ งาน part time ไม่จำกัดวุฒิ สนใจติดต่อ คุณสาลินี 0844690622, งานประจำออฟฟิศสาขายะลา และ สาขาหาดใหญ่ รับสมัครด่วนค่ะ สนใจติดต่อ คุณสาลินี 0951068337, รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ สาขาหาดใหญ่ สนใจติดต่อ คุณสาลินี 0844690622, งานว่าง งานประจำ ประจำออฟฟิศสาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ สนใจติดต่อ คุณสาลินี, หางาน ดูตรงนี้ รับสมัครพนักงาน ทั้ง งาน part time และ full time ด่วน!!! สนใจติดต่อ คุณสาลินี 0844690, งานว่าง งานประจำ ประจำออฟฟิศยะลาและหาดใหญ่ เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ สนใจติดต่อ คุณสาลินี 0844690622, รับเจ้าหน้าทีคีย์ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ประจำสาขายะลาและหาดใหญ่ (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีค่ะ), ด่วน!!! รับเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ สาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ สนใจติดต่อ คุณริสกี 0844690622, งานว่าง งานประจำ ประจำออฟฟิศยะลาและหาดใหญ่ เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ สนใจติดต่อ คุณสาลินี 0844690622, ด่วน!!! รับเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ สาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ สนใจติดต่อ คุณสาลินี 0844690622, งานว่าง งานประจำ ประจำออฟฟิศสาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ สนใจติดต่อ คุณสาลินี, รับเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ สาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ สนใจติดต่อ คุณสาลินี 0844690622, ประชาสัมพันธ์-ประสานงาน **สาขายะลา** (สนใจติดต่อ คุณสาลินี โทร. 0844690622)
เปิดรับสมัคร Sales Engineer, Technical Sales, Sales Representative
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (กทม.(จตุจักร),กำแพงเพชร,อยุธยา(บางบาล), เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการลูกค้า ( Tosc Office ), หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการ (กำแพงเพชร,ลำปาง), เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (กำแพงเพชร), เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากร (ส่งออก), ผู้จัดการสำนักงานคลังสินค้าจังหวัด(กำแพงเพชร,ลำปาง), เจ้าหน้าที่ควบคุมประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง, เจ้าหน้าที่วางแผนสินค้าอาวุโส, เจ้าหน้าที่งานคดีความอาวุโส, เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กรอาวุโส
เปิดรับสมัคร รับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด สื่อโฆษณาสาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศหลายอัตรา สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า ประชาสัมพันธ์ ประจำออฟฟิศ สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การตลาด สาขายะลา หลายอัตรา , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และประสานงานทั่วไป **สาขายะลา** ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับนักศึกษาทำงาน Part time ออฟฟิศสาขายะลา ด่วนด่วน ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 หรือ 084-42462, รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการลูกค้าประจำออฟฟิศ สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า ประจำออฟฟิศ สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , เปิดรับนักศึกษาทำงาน Part Time สาขายะลา (เลือกวันเวลาทำงานได้) ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ ประสานงานทั่วไป คีย์ข้อมูล สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ ประจำออฟฟิศ สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์ ประจำออฟฟิศ สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-469062, เปิดรับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศสาขายะลา หลายฝ่าย ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับนิสิต-นักศึกษา ผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม ทำงาน part time ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประสานงาน ประจำออฟฟิศ สาขายะลา ติดต่อ คุณลมรทิพย์ Tel.084-4690622
เปิดรับสมัคร รับสมัคร นิสิต นักเรียน นักศึกษา คนว่างงาน ทำงาน Full time/ Part Time ประจำออฟฟิศ ติดต่อ คุณฟารีดา, ประชาสัมพันธ์- ลูกค้าสัมพันธ์ สาขายะลา สนใจติดต่อ คุณฟารีดา , เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้าประชาสัมพันธ์ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) ติดต่อ คุณฟารีดา 095-1, บริษัทเปิดใหม่ ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง สนใจติดต่อ คุณฟารีดา 095-1068337, รับสมัครเจ้าที่ป้อนข้อมูลและรับส่ง e-mail ด่วน สนใจติดต่อ คุณฟารีดา 095-1068337, ด่วนสาขาหาดใหญ่/สาขายะลา รับสมัครเจ้าที่ประสานการตลาด สนใจติดต่อ คุณฟารีดา , ด่วนรับสมัครเจ้าที่ตอนรับลูกค้าและบริการลูกค้าหลายอัตรา สนใจติดต่อ ฟารีดา 095-1068337, รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และบริการลูกค้า สนใจติดต่อ คุณฟารีดา 095-1068337, ด่วนสาขายะลา/สาขาหาดใหญ่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศหลายอัตรา ติดต่อ คุณฟารีดา 095-1068337, เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) สนใจติดต่อ คุณฟารีดา , เปิดรับสมัครงานประจำออฟฟิศสาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ด่วน ติดต่อ คุณฟารีดา 095-1068337
เปิดรับสมัคร ธุรการ ทั่วไป
เปิดรับสมัคร รับประชาสัมพันธ์ ในบริษัท ติดต่อคุณ นูรมา [0833996448], เจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประสานงานทั่วไป ติดต่อคุณนูรมา tel 0844690622, ประสานงานทั่วไป สาขายะลา ติดต่อคุณ นูรมา [0844690622], รับนักศึกษาทำงานเสริมจำนวนมาก , เจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อคุณ นูรมา [0833996448], รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ด่วน, รับสมัครบุคคลว่างงาน ทำงานประจำออฟฟิศ, รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย ติดต่อคุณ นูรมา[0833996448], ต้องการเจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล ติดต่อคุณ นูรมา 0833996448, สาขายะลารับประชาสัมพันธ์-ประสานงาน ติดต่อ นูรมา 0833996448, รับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์-ต้อนรับ **สาขายะลา**, รับสมัครพนักงานบริษัท จำนวนมาก ติดต่อ นูรมา 0844690622, รับเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป สาขายะลาติดต่อคุณ นูรมา [0844690622], บริษัทเปิดใหม่ ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง ติดต่อ นูรมา 0833996449, ประสานงานประจำออฟฟิศ ติดต่อคุณ นูรมา[0844690622], สาขายะลารับเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประสานงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ หลายตำแหน่ง ติดต่อคุณ นูรมา[0833996448], ประชาสัมพันธ์-ประสานงานทั่วไป ติดต่อ นูรมา 0833996448, ต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศด่วน หลายอัตรา, เจ้าหน้าที่สื่อโฆษณา สาขายะลา ติดต่อคุณ นูรมา [0833996448]
เปิดรับสมัคร Sales Executive
เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยผู้บริหาร
เปิดรับสมัคร พนักงานต้อนรับโรงแรมแคปซูล เริ่มต้น 16,000 บาท+Service charge+ทิปต่างหาก!!!!!! >>ไม่จำกัดวุฒิ<<, พนักงานต้อนรับโรงแรมแคปซูล เริ่มต้น 16,000 บาท+Service charge+ทิปต่างหาก!!!!!! >>ไม่จำกัดวุฒิ<<
เปิดรับสมัคร รับนิสิต-นักศึกษา ผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม ทำงาน part time ติดต่อ มูณา โทร 084-4690622 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศหลายอัตรา **สาขายะลา ติดต่อ มูณา โทร 084-4690622 , *รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า ประชาสัมพันธ์ ประจำออฟฟิศ สาขายะติดต่อ มูณา โทร 0844690622, รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การตลาด สาขายะลา หลายอัตรา ติดต่อ มูณา โทร 0844690622, *รับสมัครเจ้าหน้าที่ ประสานงานทั่วไป คีย์ข้อมูล สาขายะลา ติดต่อ คุณมูณา 084-4690622, *เปิดรับนักศึกษาทำงาน Part Time สาขายะลา (เลือกวันเวลาทำงานได้) ติดต่อ คุณมูณา 084-4690622 , รับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ ประจำออฟฟิศ สาขายะลา คุณมูณา 084-4690622, เปิดรับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศสาขายะลา หลายฝ่าย ติดต่อ คุณมูณา 084-4690622 , โ รับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด สื่อโฆษณาสาขายะลา ติดต่อ มูณา โทร 084-4690622 , รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประสานงาน ประจำออฟฟิศ สาขายะลา ติดต่อ มูณา ทร 084-4690622
เปิดรับสมัคร Learning Support, ครูผู้ช่วยและพี่เลี้ยง, แม่บ้าน, TA/Nanny, Nanny พี่เลี้ยงเด็ก, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เปิดรับสมัคร รับด่วน!เจ้าหน้าที่ประจำสาขา, รับด่วนเจ้าหน้าที่ประจำสาขา Part-Time และFull-Time
เปิดรับสมัคร รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิศ ประชาสัมพันธ์ ด่วน!! ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, ด่วน! รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, เจ้าหน้าคีย์ข้อมูล ประจำออฟฟิศ ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประสานงานทั่วไป ประจำออฟฟิศ ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงานในออฟฟิศ ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และต้อนรับ **สมัครและสัมภาษณ์รอทราบผลทันที**ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, ประชาสัมพันธ์-ประสานงานทั่วไป **สาขาหาดใหญ่**ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, บริษัทเปิดใหม่ ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, ด่วน รับเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ หลายอัตรา ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประจำออฟฟิศ หลายอัตตรา ด่วน!! ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ (สมัครทราบผลทันที)ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, ด่วน! รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337 , รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิศ ประชาสัมพันธ์ ด่วน!! ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337, บริษัทเปิดใหม่..เปิดรับเจ้าหน้าคีย์ข้อมูล ประจำออฟฟิศ ด่วน! ติดต่อคุณ วาสนา 095-1068337
เปิดรับสมัคร บริษัทเปิดใหม่ ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมุลประจำออฟฟิศ ด่วน!! ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, บริษัทเปิดใหม่ ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, รับสมัครงานหลายตำแหน่ง **ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์** ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และประสานงานทั่วไป **สาขายะลา**ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงานในออฟฟิศ ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, ด่วน รับเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ หลายอัตรา ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ (สมัครทราบผลทันที)ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิศ คีย์ข้อมูล ด่วน!! ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, ด่วน! เจ้าหน้าที่บันทีกข้อมูล ประจำออฟฟิศ ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, บริษัทเปิดใหม่..เปิดรับเจ้าหน้าคีย์ข้อมูล ประจำออฟฟิศ ด่วน! ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิศ ประชาสัมพันธ์ ด่วน!! ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, บริษัทเปิดใหม่..เปิดรับเจ้าหน้าคีย์ข้อมูล ประจำออฟฟิศ ด่วน! ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337, ด่วน! เจ้าหน้าที่บันทีกข้อมูล ประจำออฟฟิศ ติดต่อคุณ ยามีล๊ะ 095-1068337
เปิดรับสมัคร รับสมัครพนักงานบริษัทหลายตำแหน่ง, ด่วน!!รับสมัครเจ้าหน้าประจำออฟฟิศหลายฝ่าย สาขายะลา ติดต่อสอบถาม คุณ เมย์ 084-4690622 , ด่วน!!รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป ประจำออฟฟิศ, ด่วน!!รับสมัครเจ้าหน้าประจำออฟฟิศหลายฝ่าย สาขาหาดใหญ่ ติดต่อสอบถาม คุณ เมย์ 084-4690622 , ด่วน!!รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คีย์ข้อมูล ประจำออฟฟิศ ติดต่อ คุณ เมย์ 084-4690622, ด่วน!!รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป ตีย์ข้อมูล ประจำออฟฟิศ ติดต่อ คุณ เมย์ 084-4690622
เปิดรับสมัคร พนักงานบริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ สาขาหาดใหญ่, เจ้าหน้าที่การตลาดจำนวนมาก, เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตสาขาหาดใหญ่, พนักงานต้อนรับ/การตลาด
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เจ้าหน้าที่บุคคล, พนักงานขับรถส่งสินค้า, พนักงานส่งเอกสาร/สินค้า
เปิดรับสมัคร ปีใหม่ ชีวิตใหม่ รับสมัครพนักงานขายยา / ผู้ช่วยเภสัช 12000-15000, รับสมัครพนักงานขายยา / ผู้ช่วยเภสัช 12000-15000 บาท